– مرگ زودرس در افراد مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی
– حملات قلبی غیر کشنده حتی در افرادی که سابقه بیماری قلبی نداشته اند.
– آریتمی قلبی
– ایجاد و یا تشدید بیماران مبتلا به آسم
– آسیب جدی به ریه
– افزایش علایم تنفسی مانند تحریک راه های هوایی و سرفه
– در مواردی که ذرات دوده وارد بدن شوند، ابتلا به سرطان ریه