لیوان مسی مس زنجان

ظروف مسی در تاریخ و فرهنگ ایرانیان نقش مهمی دارند. لیوان مسی چکش کاری شده توسط هنرمندان زنجانی و با طرح و رنگ زیبا ، این لیوان با وزن و سایز مناسب استفاده روزمره است و همچنین میتوانید به راحتی با دیگر ظروف مسی ست کنید.