منگنه مکس مدل اداری

این منگنه با ارگونومی عالی و مناسب برای استفاده تا نهایتا 30 برگ طراحی شده است. منگنه مدل مکس از برآمدگی گوشه کاغد جلوگیری میکند و به اسناد شکل مرتبی میدهد. داشتن حداقل یک منگنه برای روی میز کار شما ضروری است.