زیرپایی گیتار سناتور

اگر به سلامت خود در حین نوازندگی گیتار توجه دارید زیرپایی گیتار قابل تنظیم در ارتفاعات متفاوت بسیار مناسب برای نوازندگان گیتار کلاسیک و کودکان است. اگر وزن بالایی ندارید زیرپایی های گیتار ارزان تر برای شما کاربردی تر خواهند بود.