دوره آموزش زبان انگلیسی DOIT به همراه فکر افزار جی5 مدل بیسیک

دوره آموزش زبان انگلیسی جی 5 با استفاده از منحنی فراموشی ذهن بهترین زمان برای تکرار کلمات را ارایه میدهد و با کمک سیستم پاداش و جریمه با ایجاد جذابیت باعث میشود که کلمات زودتر در حافظه بلند مدت زبان آموزان قرار بگیرد.