منقل و استند سفری مکران

منقل و استند سفری ، یک محصول با 3 کاربرد متفاوت ، از این منقل برای پخت انواع غذا و چای و همین طور کباب کردن میتوان استفاده کرد و مزیت اصلی این محصول نسبت به منقل های قدیمی تاشو بودن و کم جا بودن است ، این منقل سبک است و کیف مخصوص دارد بنابراین در حین کمپینگ به راحتی میتوان آن را جابه جا کرد.